slide zobacz więcej

Zakres usług

Zakład robót drogowych, w ramach którego wykonujemy:

  • kompleksowe remonty nawierzchni asfaltobetonowych i z asfaltu lanego dróg, chodników, placów, parkingów i zatok postojowych
  • odtworzenia dróg i chodników po pracach wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych
  • prace brukarskie
  • montaż, regulacje i naprawy urządzeń odwadniających

Zakład usług agrotechnicznych, w ramach którego wykonujemy:

  • waloryzacja parków i innych terenów zieleni zabytkowej
  • wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów
  • zakładanie i konserwacja terenów zieleni
  • budowa boisk i placów zabaw

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 AGROBUD |strony www